Ženský pohled

Proč je dobré podpořit ženy v jejich sebevědomí a proč není třeba znát vše na 120 procent, vysvětlují zakladatelky platformy Ženy jsou... Pavlína Janebová a Eva Macková.

Foto: Getty Images

Možná jste si té kampaně také všimli, byl jí před Vánocemi plný YouTube. Ženy i muži, zpravidla odbornice a odborníci na zahraniční politiku, v ní odpovídají na otázky, proč je tak málo žen ve veřejném prostoru a proč by jich mělo být víc. Kampaň Ženy jsou... a chceme, aby byly slyšet zní název velmi úspěšné crowdfundingové kampaně, která vznikla na půdě Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

Víte, proč totiž často ženy v diskusních panelech, na konferencích či ve sbornících chybějí? Organizátoři či editoři si na žádnou nevzpomenou, nemají na žádnou kontakt, anebo je to vůbec nenapadne. A tak si o školství, zdravotnictví nebo ekonomice povídají a píší muži mezi sebou a ženské hledisko se tam neobjeví.

Aby se již zmínění organizátoři mohli tedy začít mezi českými odbornicemi na zahraniční politiku orientovat, v AMO se rozhodli vypracovat databázi odbornic, které existují a chtějí ve veřejných debatách vystupovat. Budou k dispozici organizátorům diskusních panelů a konferencí, stejně jako novinářům. Letos by měla databáze obsáhnout nejméně 300 profilů odbornic. AMO kromě toho hodlá nejméně 75 studentek ve workshopech vyškolit k vystupování na veřejnosti. Cílovou částkou na rozběhnutí databáze bylo 70 tisíc korun, ale před uzavřením crowdfundingové kampaně bylo na účtě 133 procent částky. Lidé ženy v debatách evidentně chtějí.

S Pavlínou Janebovou, zástupkyní ředitele Výzkumného centra AMO, a Evou Mackovou, PR a event manažerkou asociace, které za vybudováním platformy stojí, jsme se sešly v první jarní dny v prostorách AMO. Nepřekvapilo mě, že kancelář v centru města byla plná čerstvé vibrace a odhodlání.

Platforma Ženy jsou... patří dnes k nejnápadnějším v českém online světě, především pro velkou kampaň podporovatelů na YouTube. Kdo za ní stojí?

Pavlína Janebová: Myšlenka jakési sítě vznikla v AMO ještě předtím, než jsme tu začaly pracovat. Měla za cíl spojit odbornice v oblasti zahraniční politiky, ženy, které pracují na ministerstvech, novinářky, ženy z think-tanků, aby se navzájem poznaly a podporovaly. Když se totiž podíváte na nejvyšší patra vládních institucí, je tam patrný skleněný strop, přes který už se ženy nedostanou, ač jich pracuje mnoho na těch nižších patrech. Před třemi lety proto naše asociace začala na platformě pracovat s německou Nadací Friedricha Eberta. Koncem roku 2018 přišel někdo s nápadem, že v zahraničí existují databáze žen, protože i tam řešili problém, že se ženy ve veřejných debatách vyskytují nedostatečně. Například v Belgii, kde existuje The Brussels Binder. Jde o databázi žen, ve které můžete hledat podle expertizy i podle toho, jakým jazykem mluví a kde se nacházejí. Napadlo nás udělat něco podobného pro Českou republiku v oblasti zahraniční politiky. Došli jsme k závěru, že vyzkoušíme crowdfundingovou kampaň.

Eva Macková: On to nebyl crowdfunding per se, neměli jsme k dispozici odměny jako na HitHitu. Ale AMO má za 23 let své existence velkou důvěru u spolupracovníků i podporovatelů. Bylo pro mě zajímavé objevovat, co už existuje, belgickou platformu The Brussels Binder, Women Also Know Stuff, což je platforma, kterou daly dohromady politoložky z amerických univerzit, Speakerinnen, což je německá databáze. V Česku existují databáze, ale skoro neviditelné, člověk je těžko najde a nejsou moc aktuální, což je bolest toho, když dojdou peníze nebo energie.

Celý rozhovor si můžete přečíst v květnovém Harper's Bazaar.

Právě v prodeji! 

Čtěte dál