Vize impresionismu

Pařížské Fondation Louis Vuitton představí výstavu se sbírek Samuela Courtaulda, anglického průmyslníka a mecenáše umění.

Foto: archiv PR

Výstava The Courtauld Collection: A Vision for Impressionism představí více než 110 uměleckých děl včetně 60 maleb a grafik. Tato díla jsou jinak deponována v Courtauld Gallery nebo dalších mezinárodních veřejných i soukromých sbírkách. Francouzská veřejnost tak bude mít možnost seznámit se s některými z nejslavnějších uměleckých děl z konce 19. století a začátku 20. století, 60 let od první podobné výstavy v Musée de l’Orangerie v roce 1955.  Mezi vystavovanými díly nebude chybět Un Bar aux Folies Bergère (882) od Maneta, La Jeune Femme se poudrant od Seurata (1889-90), Les Joueurs de cartes od Cézanna (1892-96), Autoportrait à l’oreille bandée od Van Gogha (1889), Nevermore od Gauguina (1897) a cyklus deseti akvarelů od J.M.W. Turnera, které patřily bratrovi Samuela Courtaulda, Siru Stephenovi Courtauldovi. 

Foto: archiv PR

Courtauldovy vztahy s Francií měly historický základ: jeho předkové, zpočátku zlatníci, se později stali producenty hedvábí. Poté, co byla objevena viskóza - také známá jako umělé hedvábí- se z rodinného podniku stal jeden z největších výrobců textilu na světě. Samuel Courtauld se stal prezidentem společnosti v roce 1921 a zůstal ve funkci do roku 1945. Uměl plynně francouzsky a cestoval pravidelně do Paříže, aby u francouzských galeristů nakoupil impresionistická a post-impresionistická díla. V nákupech mu radil mimo jiné i historik umění a dealer Percy Moore Turner. 

Foto: archiv PR

Jeho sbírka - vybudovaná v letech 1923 až 1929 - tedy za méně než deset let a to i díky přičinění manželky Elizabeth - byla poprvé představena v jejich neoklasicistickém domě House House, postaveném architektem Robertem Adamem v centru Londýna. Sociální okruh Courtauldových byl svého druhu průsečíkem, kde se setkávaly osobnosti z umění, hudby, literatury, ekonomové i příslušníci uměleckého směru Bloomsbury, jako byli John Maynard Keynes a Roger Fry, historik umění, malíř a kritik, jeden z prvních propagátorů impresionismu. Společenský život páru se také díky Elizabeth točil kolem klasické hudby. Rodina podporovala hudbu a pořádala v Queen’s Hall koncertní cyklus Courtauld-Sargent Concerts.

Foto: archiv PR

Samuel Courtauld se významně zasadil o to, že Britové začali více uznávat Cézanna jako umělce. Vybudoval jednu z největších sbírek jeho obrazů, včetně Montagne Sainte-Victoire au grand pin a jedné z pěti verzí Joueurs de cartes. Dále se Courtauld velmi zajímal o tvorbu Seurata, jehož obrazů vlastnil čtrnáct včetně La Jeune Femme se poudrant. Courtauldovi, kteří vyznávali humanistické pojetí umění, se zabývali i filantropií a snažili se svoje sbírky co nejvíce sdílet – tak se projevovala jejich štědrost. Dalším počinem byl i fond Courtauld Fund, který byl určen pro národní umělecké instituce. Britská Národní galerie tak mohla s jeho přispěním získat slavný Seuratův obraz Une baignade, Asnières, který nemůže být nyní již převážen, Monetův La Gare Saint-Lazare, Cézannův Champ de blé, avec cyprès, a dále Café-Concert od Maneta, La Yole od Renoira a Le Chenal de Gravelines od Seurata. 

Foto: archiv PR

V roce 1931 se Samuel Courtauld rozhodl zpřístupnit historii umění akademikům a založil Courtauld Institute, který se fyzicky nacházel v rodinném sídle Home House. Studenti tak měli přístup k 74 uměleckým dílům (polovině z jeho sbírky olejů, kreseb a grafik). Zbytek sbírek a později zakoupená díla získal Courtauld Institute v jeho závěti. Originalita institutu spočívá v tom, že kombinuje sbírkovou činnost s výzkumem a výukou předmětů jako je historie umění, památkářství a restaurátorství. Disponuje několika významnými archivy – hlavně fond architektury; i díky tomu si institut vybudoval mezinárodní jméno a uznání. V roce 1989 se Courtauld Gallery přestěhovala z Home House na svoji současnou adresu do Somerset House.
 
Výstava Courtauld Collection je v souladu s cílem Fondation Louis Vuitton, tj. prezentovat umění ze sbírek význačných sběratelů, a navazuje na předchozí výstavy pořádané nadací, které nabídly slavná díla moderního umění ze sbírek prestižních veřejných institucí.
 
Na návštěvníky čekají výjimečné expozice  dvou hlavních osobností Cézanna a Seurata. Zbytek výstavní plochy je věnován takovým jménům jako je Manet, Monet, Renoir, Degas, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Gauguin a Modigliani. 
 
Výstava potrvá od 20. února do 17. července 2019, www.fondationlouisvuitton.fr

Foto: archiv PR

Čtěte dál