Svoboda, odvaha a talent: Proč obdivujeme malířku Toyen

Dubnové číslo Harper's Bazaaru je věnováno české umělkyni Toyen, jejíž život i dílo obestírá celá řada tajemství. Proč nás její život i dílo dodnes fascinuje?

Foto: archiv Galerie Kodl

Toyen je jednou z nejvýznamnějších českých umělkyň a její dílo i význam dalece přesáhlo hranice její rodné země. Národní galerie jí věnuje rozsáhlou výstavu Toyen: Snící rebelka, která začne ve Valdštejnské jízdárně 9. dubna a potrvá až do poloviny srpna 2021. Pak poputuje do hamburské Kunsthalle a následně do Muzea moderního umění města Paříže. Česká umělkyně se tak představí nejen domácímu, ale i evropskému publiku.

I my v Harper's Bazaaru jsme se rozhodli vzdát malířce hold a věnovali jsme jí dubnové číslo Harper's Bazaaru. Čím více jsme se do jejího života a děl nořili, tím více jsme ji obdivovali. Co nás na jejím příběhu inspiruje nejvíce?

1. Bezbřehá svobodomyslnost

Toyen, která se narodila jako Marie Čermínová, se neohlížela na to, kdo si o ní co myslí, či na to, jaké chování by se na mladou ženu té doby slušelo. Od rodiny se odstřihla v šestnácti letech a šla si za svým cílem věnovat se umění. Toužila po maximální rovnoprávnosti. Když se jí zachtělo, chodila oblékaná jako muž, ráda o sobě prý mluvila v mužském rodě. Vždy žila a tvořila si po svém. Řada jejích děl jsou na svou dobu velmi provokativní a erotické. Pečlivě si ale střežila své soukromí a dodnes nevíme nic o jejích romantických partnerech. Spory se vedou i o to, co vlastně znamená její pseudonym.

Foto: archiv Galerie Kodl

2. Dokázala se prosadit mezi muži

Přestože se situace po první světové válce pro ženy začínala pomalu měnit a Československo bylo dokonce jednou z prvních zemí, která dala ženám volební právo, stále nebyla spousta věcí pro ženy samozřejmostí. Toyen byla na svou dobu mimořádně emancipovaná. Její umělečtí kolegové a přátelé si jí hluboce vážili a brali ji jako sobě rovnou. V Praze jí přezdívali „múza Devětsilu“, v Paříži, kde nakonec strávila většinu života, patřila do nejužší skupiny kolem André Bretona, zakladatele surrealismu, a byla jednou z jeho nejbližších přítelkyň.

3. Byla statečná a uměla se vyrovnat se ztrátou

Životem Toyen prošlo několik významných mužů a ona jim byla nejen oporou, ale často i záchranou. Jedním z jejích nejbližších přátel a tvůrčích partnerů byl malíř Jindřich Štyrský, který měl podlomené zdraví a mořil se alkoholem. Zemřel předčasně ve 42 letech a byla to právě Toyen, která o něj v posledních letech jeho života pečovala. Dalšího kamaráda Jindřicha Heislera, který byl židovského původu, ukrývala před nacisty u sebe v koupelně. I on zemřel nakonec mladý, v 38 letech v Paříži. Toyen přežila i své další dobré přátele včetně samotného Andrého Bretona. Všechny tyto ztráty ji musely hluboce zasáhnout, ale nikdy nepřestala tvořit. 

Foto: archiv Hamburger Kunsthalle

4. Vytvořila svůj jedinečný styl

Toyen se nevěnovala pouze malbám, ale i kresbě a knižním ilustracím. Přestože se během jejího života její styl vyvíjel, každé její dílo má v sobě něco z jejího unikátního stylu. Toyen netvořila díla líbivě hezká, řada z nich v nás vyvolává znepokojivé pocity či melancholii. „Obraz od Toyen poznáte, je v něm něco, co se nedá pojmenovat, ale poznáte ji. A taky se velmi rychle pozná falzum, kde zase to 'něco' chybí,“ říká v rozhovoru v dubnovém čísle Harper's Bazaaru kurátorka Anna Pravdová.

Foto: archiv Národní galerie

5. Dodnes je vzorem

Řada umělců je relevantních jen ve své době, ale Toyen nás svým životním příběhem, odvahou i talentem oslovuje dodnes. O tom, že její odkaz má trvalou hodnotu vypovídá nejen to, že jsou její díla zastoupená ve významných galeriích po celém světě, ale i aukční rekordy. Aktuálně je po Františkovi Kupkovi druhým nejdražším českým umělcem a v top 10 nejdražších českých děl je jedinou ženou. Dá se předpokládat, že ceny i její význam časem dále porostou.

Více o Toyen a dalších významných ženách, které ovlivnily nejen svět umění, se dočtete v dubnovém čísle Harper's Bazaaru. 

Čtěte dál