Šéfredaktorka Nora Grundová představuje únorové vydání

Ať už slyšíte bít svatební zvony či nikoli, přejeme vám krásné chvíle s únorovým Harper's Bazaarem!

Foto: Agata Pospieszynska

Milé čtenářky,

vítejte u našeho únorového čísla. Na velkém množství našich stránek se zabýváme svatbou, rituálem, který má vyslat vašemu okolí i do niter vašich srdcí zprávu, že z vás vzniká sezdaný pár. Svatbu můžete prožít skutečně před oltářem, můžete ji také prožít jen v soukromí mezi sebou. Může to zůstat jen ve vašich nitrech mezi vámi dvěma. Každopádně člověku rozhodnutí vstoupit do trvalého svazku otevírá dveře do nové skutečnosti. Proto tu ocituji skvostně sepsanou stať ze sbírky esejů Prorok, již sepsal libanonský básník, výtvarník a umělec Chalíl Džibrán. V ní se vyvolený prorok Almustafa po dvanácti letech života ve městě Orfales chystá nastoupit na palubu lodi, která ho odveze domů. Ještě před odplutím ho však obyvatelé města při loučení vyzvou, aby jim některé věci vysvětlil. Mimo jiné právě manželství. Lepší text o svazku dvou lidí s prstýnkem i bez něj podle mě neexistuje.

I promluvila Almitra znovu a řekla: A co manželství, mistře?

A on odpověděl, řka:
Byli jste pospolu zrozeni a pospolu budete navždy. Budete pospolu, až bílá křídla smrti rozpráší vaše dny.

Ó budete pospolu i v mlčenlivé paměti Boží. Avšak dopřejte prostor vaší pospolitosti.
A dovolte nebeským vánkům, ať tančí mezi vámi.

Milujte se navzájem, avšak nespoutávejte se láskou: Nechť je spíše mořem vlnícím se mezi břehy vašich duší.
Plňte si navzájem číše, nepijte však z jedné číše. Dávejte jeden druhému ze svého chleba, nejezte však z téhož krajíce.
Zpívejte a tančete spolu a radujte se, avšak ponechte jeden druhého, aby byl sám,
tak jako jsou samy struny loutny, byť se chvějí touž hudbou.

Dávejte svá srdce, ne však do rukou druhého. Neboť vaše srdce může pojmout jen ruka Života. A stůjte při sobě, ne však příliš blízko při sobě, neboť odděleně stojí i sloupy chrámu a dub neroste ve stínu cypřiše a cypřiš neroste ve stínu dubu.

Přeji vám krásný únor,

Nora Grundová 

Foto: Agata Pospieszynska

Únorové vydání Harper's Bazaaru je v prodeji od 14. ledna 2021.

Předplaťte si Harper's Bazaar na celý rok!
Foto: archiv, Agata Pospieszynska

Aktuálně do 17. 2. 2021 k ročnímu předplatnému za 946 Kč získáte jako dárek automatickou kulmu ETA Fenité v hodnotě 1 799 Kč!

Předplatit

Čtěte dál