Ředitelka neziskové organizace Alena Líbalová: Pomoc by měla přijít vždy včas

Pomoc druhým je vždy důležitá a měli bychom ji mít na paměti my všichni, aby přišla v tu chvíli, kdy je potřeba. Nejen to nám připomíná Alena Líbalová, ředitelka neziskové organizace Respondeo v krátkém rozhovoru. Zjistěte, jak pomáhají a jak můžete pomoci i vy!

Foto: archiv Respondeo 

Každý z nás zná alespoň pár charit, ale důležité jsou také neziskové organizace. Jedna z nich je Respondeo, z. s., která působí ve východní a severovýchodní části Středočeského kraje, a to již sedmnáct let. Jak? Bezplatně pomáhá těm, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci, ať už je jakákoliv. Nabízí řešení v dluhové problematice, pomoc obětem domácího násilí nebo například řeší situace v rodinách, kde hrozí odebrání dětí do ústavní péče. Za rok pomůže více jak patnácti stovkám lidí. To vše zdarma, anonymně a s individuálním přístupem ke každému klientovi.

Ředitelkou Respondea je Alena Líbalová, se kterou jsme si povídali o tom, jak se taková organizace řídí, ale i o problémech a potřebách klientů.

Prozraďte nám, proč jste se rozhodla pracovat pro Respondeo a jaká cesta vás k tomu vedla?

Před osmi lety jsem se rozhodla něco změnit ve svém životě a dopadlo to změnou práce. Zaujal mě inzerát na pozici vedoucí služby Intervenční centrum v organizaci Respondeo v Nymburce. Bylo pro mě důležité, že organizace pomáhá různým skupinám lidí – obětem domácího násilí, obětem trestných činů a dalším v těžkých životních situacích. V Respondeu jsem tak byla nejdříve vedoucí jedné služby, kde jsem měla na starosti vedení sociálních pracovnic a administrativní agendu spojenou s touto pozicí. Po několika letech jsem se stala zástupkyní ředitelky a měla na starosti zastupování tehdejší ředitelky organizace Veroniky Pačesové v některých úkolech, jako například prezentování organizace na konferencích odborné veřejnosti, komunikaci s vedoucími služeb aj. Když se poté Veronika rozhodla ze své pozice odejít, byla jsem jako její zástupkyně první na řadě. A mě nenapadlo odmítnout. Samozřejmě mě potěšila důvěra, kterou jsem od Veroniky a vlastně celé organizace dostala. Jako ředitelka jsem nyní zodpovědná za kompletní vedení organizace, její prezentaci navenek vůči laické i odborné veřejnosti, tvorbu strategie do dalších let, ale i za komunikaci uvnitř Respondea mezi pracovníky.  

Co všechno v Respondeu děláte? 

V Respondeu pomáháme lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. Hledáme s klienty řešení v dluhové problematice. Nabízíme podporu a pomoc obětem domácího násilí. Podporujeme rodiny, u kterých hrozí odebrání dětí do ústavní péče, aby zvládly těžké období a děti zůstaly doma s rodiči i sourozenci. Nabízíme také pomoc lidem, kteří chtějí řešit své konflikty ve vztazích. Spolupracujeme s psychoterapeuty, právníky a dalšími odborníky. Ve výsledku je tak naše péče o klienta komplexní a jsme schopni mu doporučit návazné služby, aby svou složitou situaci zvládl co nejlépe. Vše je samozřejmě dobrovolné a je jen na klientovi, jak získané informace využije.

A co je vaším největším úkolem?

Nejdůležitější je pro mě sladit potřeby lidí, ať už pracovníků či klientů, a finanční prostředky pro hladké fungování a rozvoj. Podílím se také na sepisování grantů a projektových žádostí, aby všechny naše služby mohly být pro klienty zdarma.

Foto: Unsplash

Jako organizace také musíme flexibilně reagovat na legislativní změny a situaci ve společnosti. V době epidemie jsme náhle museli řešit uzavírání poboček a změnit práci s klienty. Společně jsme hledali cesty, jak se všichni nejlépe propojit online a jak udržet plnohodnotný kontakt hlavně s rodinami, kde pomáháme. No, a když probíhá Sbírka potravin, tak si vezmu zástěru a jdu pomáhat přebírat potraviny od dárců v obchodě. Ten blízký kontakt s lidmi, kteří pomáhají, je důležitý.

Zapojujete do pomoci vaší organizace nějakým způsobem i veřejnost?

Samozřejmě. Pořádáme různá setkání s odborníky i veřejností. Několikrát ročně pořádáme Interdisciplinární setkání, kde se řeší spolupráce odborníků na témata týkající se domácího násilí, obětí trestných činů, nebo problematika rodin s dětmi. 

Organizujeme různé benefiční akce jako například koncerty. Ten poslední jsme uspořádali ve spolupráci se zpívajícím právníkem Ivo Jahelkou. Minulý rok proběhla v Nymburce v parku Pod Hradbami benefiční akce Den pro rodinu, kde byla nejen možnost pomoci, ale také zábava pro celou rodinu. V letošním roce jsme bohužel museli vzhledem ke koronavirové situaci tuto akci vynechat, ale věřím, že příští rok budeme rodinám opět moci nabídnout pestrý kulturní program a zároveň pomocí vstupného na tuto akci získat finanční prostředky pro naše služby.

Od listopadu je také v prodeji první charitativní kalendář Respondea, na kterém jsme spolupracovali s floristou panem Petrem Kopáčem. Ten nám připravil květinové vazby a zároveň s květinami nafotil naše pracovnice. Kulisou fotografií byl Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. K jeho koupi nás můžete kontaktovat na kalendar@respondeo.cz a zakoupením podpoříte služby, které klientům nabízíme.

Také je třeba říct, že si velmi ceníme společností i individuálních dárců, kteří nás podporují, a tím nám pomáhají zachovat šíři a bezplatnost našich služeb. Bez nich bychom nemohli poskytovat služby v takovém rozsahu, jaký nyní máme.

Jak vnímáte pomoc Respondea těm, kteří ji potřebují?

Je skvělé pomáhat, ale setkáváme se s tím, že naše pomoc měla přijít dříve, nebo je třeba klientovi poskytnout něco nad rámec našich současných služeb. 

V programu Rodina v našich příbězích figurují děti, kterým hrozí odebrání do ústavní péče – ať už z důvodu finančních problémů rodiny (častěji jsou to však pouze matky samoživitelky) nebo jsou na vině výchovné problémy ve škole. V takových případech často litujeme, že se k nám rodina nedostala dříve. Problémy se v rodině nahromadí a bývá hodně složité hledat z nich cestu ven. Zde bychom určitě uvítali další návazné služby (dětského psychologa, advokátní kancelář, častější potravinovou pomoc aj.) na které u nás v organizaci ale bohužel není kapacita ani finance.

Foto: Shutterstock

V Intervenčním centru se setkáváme s klienty, kteří domácí násilí dlouho omlouvali. Je to logické, v případě mezigeneračního násilí, které je bohužel čím dál častější, si žádný rodič nechce připustit, že jeho vlastní dítě na něm může páchat domácí násilí. Nechce své dítě vyhodit z domu a „odstřihnout“. I v těchto případech však apelujeme na včasnost řešení a již při prvních náznacích je dobré vyhledat odbornou pomoc.

Podobná je situace i v partnerských sporech, kdy si žena či muž sice uvědomuje vážnost situace, ale z jakéhokoliv důvodu včasnou pomoc nevyhledá. Ať už je to strach, děti (které to ale bohužel vnímají nejvíce) nebo právě jakási laxnost, že: „to přeci nic není“ a mnohdy se situace zbytečně vyhrotí a končí bohužel i ublížením na zdraví a psychickými problémy dětí, které tomu několik let přihlíží. V praxi vidíme, že je naštěstí hodně jednotlivců, kteří svoje problémy s chováním a konflikty ve vztazích chtějí řešit.

V Občanské poradně jsou nejčastějšími tématy dluhy. Lidé se ptají, jak řešit nezvladatelné zadlužení, konsolidace, exekuce aj. Druhým častým tématem jsou majetkoprávní spory. Klientům dokážeme vyhledat všechny potřebné informace, předáme formuláře, které jim mohou pomoci a nabízíme v případě zájmu kontakty na další organizace a instituce. V mnoha případech se setkáváme s nevědomostí klientů a tady lituji, že nemáme prostor a kapacitu pro vzdělávání například na základních ale i středních školách.  Před několika lety jsme pořádali kurzy finanční gramotnosti pro veřejnost i na školách a měli úspěch.

Co nejvíce oceňujete na vašich kolegyních?

Oceňuji jejich energii. Celý pracovní den naslouchají životním příběhům, které nejsou pozitivní, pak se vrací domů, musí se přepnout z pracovního režimu a s úsměvem naslouchat svým blízkým. V Respondeu se každý den setkáváme se silnými příběhy. Některé jsou smutné a jejich konec se zdá nejistý. Některé však končí dobře, a to nejen mně dodává energii pokračovat ve své práci dál.

Velmi si vážíme jakékoliv pomoci a podpory a ráda bych tak poděkovala všem, kteří se rozhodnou pomáhat s námi a zakoupí si například náš charitativní kalendář. Chcete-li nás podpořit jinou částkou, budeme moc rádi. Informace o tom, jak najdete na našem webu. Případně můžete napsat na email alena.libalova@respodeo.cz

Čtěte dál