Připraví vás roboti o práci?

Podle některých předpovědí přijdou ženy o své zaměstnání kvůli strojům nejdříve. Zjistili jsme, zda budoucnost opravdu vypadá tak černě.

Foto: Shutterstock

Na webových stránkách BBC si můžete nechat předpovědět svoji budoucnost. Když sem napíšete svou profesi, nástroj vám vypočte procentuální pravděpodobnost, že v průběhu následujících dvaceti let dojde k její automatizaci. Výsledky založené na souhrnné zprávě Oxfordské univerzity z roku 2013 jsou alarmující. Zejména pro některé typicky ženské profese. Pracovnice telemarketingu, sekretářky v advokátních kancelářích a autorizované účetní, pravděpodobnost, že budou v blízké době nahrazeny stroji, dosahuje hodnoty až 99 procent. Jako novinářka mohu být relativně klidná, (riziko nahrazení strojem pouhých deset procent), i když v den, kdy usedám k napsání tohoto článku, jsem se dozvěděla, že vznikl počítačový program, který dokáže na požádání generovat shakespearovské sonety.

Čtvrtá průmyslová revoluce mění svět práce bezprecedentní rychlostí. U generace našich rodičů bylo běžné, že měli zaměstnání na celý život, často u jediného zaměstnavatele. Naše děti musí být naproti tomu připraveny na skutečnost, že možná budou mít profesi, která dnes ještě vůbec neexistuje. Ani experti se na podobě nejbližší budoucnosti neshodnou. Někteří se domnívají, že se naše životy stanou jakýmsi utopickým snem, kde se o všechny nezáživné činnosti, od podávání daňových přiznání až po umývání koupelny, postará umělá inteligence, a my si budeme užívat spoustu volného času. Další ovšem hrozí masovou nezaměstnaností, následnými občanskými nepokoji a bohatstvím koncentrovaným v rukou pár technokratů.

Foto: Profimedia

Záběr z filmu Blade Runner 2049, v jehož světě spolu žijí lidé a androidi.

Jízda v Soho

„Nevěřím v apokalyptický scénář,“ říká Hannah Fry, docentka z Centra pokročilé prostorové analýzy na University College London. „Tyto otázky se řeší již od počátku existence počítačů. Technologie se neustále vyvíjí a my máme pocit, že můžeme něco ztratit. Lidé ale ze své podstaty určité věci potřebují. Existuje sice Skype, ale stále máme potřebu se scházet. Potřebujeme sociální interakci.“

Kromě toho technologie stále není dostatečně pokročilá. „Lidé sice vidí auto bez řidiče a myslí si, že před sebou máme budoucnost bez taxikářů, bez řidičů kamionů... Ale takový proces v sobě skrývá obrovské množství mezikroků. Jízda bez řidiče v Silicon Valley je něco zcela odlišného od jízdy přes čtvrť Soho ve tři hodiny ráno, kdy se proplétáte mezi opilci a cyklisty. Stroje mají stále značný sklon k chybám. Nejde o to, předat jim vliv, jde o to, pokusit se vytvořit tým složený z lidí a strojů, který by zvládal různé věci rychleji a efektivněji.“

Hannah Fry zmiňuje nedávnou soutěž mezi patologem a počítačovými týmy z celého světa, kteří měli nalézt nádorové buňky ve čtyřech stovkách vzorků prsní tkáně. Ukázalo se, že počítače dokázaly lépe odhalit drobné anomálie v buněčných skupinách, ale měly větší tendenci označovat falešně pozitivní výsledky. Naproti tomu patolog byl sice přesnější v diagnóze, ale přehlédl některé buněčné anomálie. Řešením by tedy byl předběžný počítačový screening a následná kontrola podezřelých vzorků patologem. Přesnost diagnostiky by stoupla na 99,5 procenta a lékaři by ušetřili hodiny únavné práce.

„Povolání, kde byl člověk zcela nahrazen technologií, se dají spočítat na prstech jedné ruky,“ souhlasí Tiffani Bova, propagátorka inovací ze společnosti Salesforce.

„Klíčová je schopnost přizpůsobit se. Když se ohlédnu zpět na průběh své kariéry, nedělám dnes nic z toho, co jsem dělala před deseti lety, ale i přesto mě všechny mé dřívější role dovedly až tam, kde jsem dnes. Hlavní totiž je, aby člověk zůstal zvídavý a aby byl ochoten zkoušet nové věci.“ Nejdůležitějším úkolem výkonných ředitelů v současné době je podle ní to, aby dokázali přesvědčit své zaměstnance, že je třeba se otevřít změnám. Přirozenou výhodu mají v této situaci ženy v pozici manažerek, neboť jsou empatičtější. „Jsme v jedinečné situaci. Dokážeme velice dobře komunikovat a sdělit ostatním, co firma potřebuje udělat a proč,“ domnívá se Bova.

Foto: Profimedia

Umělé bytosti jsou samozřejmostí i ve filmu Ghost in the Shell.
 

„Naopak přístup, který se bude setkávat s problémy, je klasický stereotyp mužského stylu řízení bez emocí,“ vysvětluje Maria Grazia Pecorari, prezidentka digitálního portfolia a marketingu z divize Global Services společnosti BT. „Empatie, kreativita a mezilidské porozumění se stanou klíčovými. Technologie nám neuberou na lidskosti, naopak zdůrazňuje a posiluje její význam.“ Jelikož ženy byly dlouhou dobu zvyklé balancovat mezi navzájem protichůdnými potřebami a nároky nejen svých domácností, ale i svých zaměstnání, bude pro ně flexibilní myšlení tolik potřebné v nové éře ten nejmenší problém.

„Recept na to, jak čelit nástrahám budoucnosti, spočívá v neustálém učení, osvojování si nových dovedností a pružnosti myšlení,“ vysvětluje Pip Jamieson, zakladatelka platformy The Dots pro kreativní projekty na síti LinkedIn. „Musíte se zaměřit na vaše schopnosti a dovednosti, které můžete někomu předat. A rozvíjet svou kreativitu. Ta se nedá zmechanizovat.“ V den našeho setkání má na sobě teplákovou soupravu koupenou na stránkách s ručně vyrobeným zbožím Etsy. „V balíčku byl přiložen rukou psaný lístek od návrhářky a já mám moc dobrý pocit z toho, že se moje peníze dostanou přímo k ní. Čím více nám technika zasahuje do života, tím více toužíme po něčem lidském a osobním.“

Nechceme tímto vším říct, že technologie nenahradí žádná pracovní místa. Nicméně v úvodu zmíněná předpověď BBC se zdá být nadmíru pesimistická. Z nedávné studie vypracované Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyplývá, že umělá inteligence nahradí mnohem méně pozic, než uvádí původní oxfordská studie – bude se jednat spíše o 12 procent než o 35 procent. „Koneckonců,“ podotýká Hannah Fry, „kdyby nikdo neměl práci, tak by ani nikdo neměl peníze na to, aby si mohl služby robotů koupit.“

Čtěte dál