Ozvěny Designbloku: O designu s designéry

Letošní Designblok se opíral o téma vášeň. To proto, že k tomu, aby vznikl nový produkt, je vášeň nutná ingredience, stejně důležitá jako nápad nebo řemeslo. Zeptali jsme se několika tvůrců, kteří na Designbloku vystavovali, co podle nich má v designu smysl.

Ihor Sabadosh, designér značky IHOR

Na Designbloku předvedl společně se Sárou Matysovou pod značkou IHOR sérii textilních produktů, nábytku a interiérových doplňků. 

Foto: Lucie Desmond

Kam kráčí současný design? 

Design sám o sobě má spousty kategorií, které se vydávají protichůdnými cestami. Z pozice mladého designéra, který nepůsobí příliš dlouho v oboru, je složité předpovídat. Sleduji především tři roviny, které se objevují čím dál silněji, a hlavně s nastalou situací budou důležité. První je rozpoznání významu kvalitního designu pro výrobce, a to nejen v sortimentu luxusních, malosériových a autorských produktů. Design, který se dá nazvat originálním, se šíří napříč odvětvími, kde před několika lety byly spíše napodobeniny západních trendů nebo se profese designéra objevovala minimálně a byla v rukou projektantů a technologů. Dalším krokem je aplikace udržitelných principů navrhování a výroby do reality, kdy se marketingový slogan a trendy princip stanou normou. To bude i v ekonomickém zájmu průmyslu s ohledem na silné enviromentální cítění dospívající generace, která bude získávat kupní sílu. Posledním asi nejvíce důležitým krokem je uvědomění si sama sebe. Kdy čeští designéři pro inspiraci nehledí za hranice a aktuální trendy, ale obrací se k sobě a svému okolí. Objevují sílu historie, lokálních tradic a zvyků, odkaz řemesel, technologií a průmyslu, který tu máme a někdy ho přehlížíme. To bude vytvářet identitu designu, který by mohl sledovat nastupující deglobalizační tendence a potřebu po sepjetí s místem a analogovým světem.

Dominika Petrtýlová

Na Designbloku vystavovala svou karbonovou Orchidej. Ta vznikla jako klauzurní práce na UMPRUM na téma portrét. „Vytvořila jsem portrét speciálně vyšlechtěné černé orchideje Black Angel, v jejímž středu jsem viděla příznačně smějícího se ďáblíka, který se jakoby vysmíval lidským pokusům o ovládnutí přírody. Tento květ jsem převedla do užitého umění. Je to polička na přesně pasující skleněnou nádobu a též umělecký objekt,” říká designérka. 

Foto: archiv Designblok

Co je v designu vaše téma? 

Všechno, co nemohu dostat z hlavy, a tudíž se k tomu musím vyjádřit myšlenkou zhmotněnou do objektu. Mým tématem je moje bezprostřední okolí a zájmy. Město, architektura, graffiti, noční život a příroda.

Máte pocit, že se nyní nacházíme na nějakém mezníku, který ovlivní nejen design, ale i nás?

Design se vyvíjí, i teď podléhá neustálým změnám ve společnosti, trendům a potřebám. Řekla bych, že v současnosti je trend environmentální design, který má asi pozitivní a možná i výchovný vliv na konzumenty, pro které se stane normou přemýšlet ekologicky. Mám potřebu však dodat, že je nutné být v tomto smýšlení při navrhování upřímný a netlačit se do toho. Dělat to tak jen proto, že je to teď žádané a bude se to dobře prodávat, je pokrytectví.

David Valner 

Na Designbloku představil rozmanitou kolekci Fungus, vázy z hutně tvarovaného skla. Jejich tvary, barevnost i povrch jsou inspirovány organismy ze světa hub a plísní. Vznikly tak podivné funkční produkty, které se jako samostatné objekty nebo funkční vázy lehce stanou neotřelou a výraznou dominantou interiéru. 

Foto: archiv Designblok

Jaký je současný design? 

Myslím, že design všeobecně reaguje na to, jak smýšlí společnost a jaké jsou v dané době její témata a potřeby. Proto jistě je a bude velké téma udržitelnost. Design bude spolupracovat s vědeckými týmy na vývoji nových udržitelných nebo recyklovatelných materiálů. Krize spojená s globálním oteplováním patrně ovlivní chování spotřebitele a povede k zamyšlení se nad odpovědnějším přístupu k nakupování. Designéři budou pravděpodobně ještě více dbát na nadčasovost svých produktů a patrně se v designu bude ještě ve větší míře objevovat určitá míra umělecké angažovanosti, vedoucí k osvětě.

Ve volnějším, uměleckém směru designu cítím důraz na autorskou individualitu a minimalismus ve smyslu, že si koupím raději jeden dva výraznější, originální a třeba i dražší kusy, než se obklopovat spoustou věcí. Tyto všeobecné trendy jsou aplikovatelné i na české prostředí.

Martina Novotná 

Na Designbloku předvedla tapisérii Nevim. „Jsou situace a chvíle, kdy se musíme rozhodnout ano - ne, černá - bílá, ale my často nevíme. Takto vznikla i tapiserie s názvem Nevim. A ve spektru Nevim je ještě tolik možností,” vysvětluje designérka. 

Foto: archiv Designblok

Co je v designu vaše téma? 

Ve své tvorbě se nejvíce věnuji tkaní koberců a tapiserií, dále pak volné textilní tvorbě a textilním instalacím a okrajově i kreativním opravám oděvů. Moje téma jako textilní designérky je objevování, zkoumání a využívání k tvorbě hlavně odpadový textilní materiál, který je všude kolem nás, takže není třeba kupovat nový, ale využívat již vyrobený, existující či použitý. V současné době pracuji na plný úvazek v textilním průmyslu, a protože u textilní produkce vzniká spousta odpadu, který se dá ještě krásně a smysluplně využít, ráda bych se v budoucnu zaměřila ve větší míře na toto téma. Pracuji hlavně s odpadovými materiály, které by se už jinak nevyužily a pravděpodobně skončily na skládce nebo ve spalovně. Mimo jiné moje velké zásoby vlny na tkaní pocházejí ještě z dob studií z dnes již neexistující textilní továrny na výrobu koberců ve Vratislavicích nad Nisou u Liberce. Stejně tak jako je minulostí textilní závod Perla v Ústí nad Orlicí, důležité textilní město, ze kterého pocházím. Ráda bych přispěla ke znovuvzkříšení současného textilu a opětovného navrácení do našich domovů, vnitřních veřejných prostorů i exteriérů.

Možná u mě stejně jako u jiných designérů nucená pauza nastartovala nového tvůrčího ducha a energii více tvořit, která ve mně dřímala už dlouho, ale vzhledem k zaměstnání na plný úvazek, na ni stále nebyl čas. A to bylo důvodem mé přítomnosti na letošním Designbloku s tématem Vášeň.

Výstavu Designblok můžete virtuálně navštívit až do konce října na www.designblok.cz. Nenechte si 3D prohlídky instalací všech zúčastněných designérů a firem ujít! 

Čtěte dál