Když se podivná doba otiskne do obrazů: Jan Gemrot vystavuje svá nejnovější díla

Jan Gemrot patří k nejzářivějším z českých mladých umělců. Své nové obrazy, v nichž se odrazila i sklíčená atmosféra pandemie, nyní vystavuje v pražském Mánesu.

Foto: archiv Jana Gemrota

Hyperrealista, konceptuální malíř a vizuální umělec Jan Gemrot je v současnosti vůdčí osobností české výtvarné scény. Patří k mladé hybné generaci posouvající hranice moderního umění. K umění ho částečně přivedla i rodina - oba dva jeho rodiče studovali UMPRUM. Své umělecké nadání plně rozvinul na pražské Akademii výtvarných umění, kde exceloval svou diplomovou prací cyklem Únos. 

Jeho nejnovější díla nyní můžete vidět na výstavě nazvané V čase změny v Adolf Loos Apartment and Gallery, která sídlí v pražském Mánesu. Výstava je koncipována do třech tematických částí. Část první a stěžejní presentuje cyklus explodujících soch a obrazy padajícího sloupu. Tyto malby mají evokovat určitou společenskou katarzi, přeskupení sil a jsou především symbolem změny. Jedním z inspiračních zdrojů malíři byla událost z první světové války, kdy dělostřelecké granáty zasáhly několik soch italského umělce Antonia Canovy.

Foto: archiv Jana Gemrota

Druhá sekce výstavy se věnuje třem obrazům pracujících s tématem zkoumání vesmíru. V poslední části se Gemrot zaměřil na figurální obrazy, které postihují stávající společenské nálady a jevy jako je izolace, úzkost a existencionální osamocení.

Gemrot, který svými díly rád provokuje a oblíbila si ho laická i odborná veřejnost, svá díla vystavuje až do 23. srpna. Vstupné je zdarma a pokud máte na stěně ještě kus volného místa, jistě vás potěší fakt, že výstava je prodejní.

Čtěte dál