Kariéra negativně ovlivňuje naše sebevědomí

Cítíte se kvůli své práci méněcenná? Nejste v tom sama, dokazují výzkumy.

Foto: IMAXtree

Studie sepsaná badateli z platformy CV-Library potvrzuje, jak značný vliv má kriéra na sebevědomí. Výzkumníci vyzpovídali 1 200 lidí a zajímalo je, jaké dopady má práce a její hledání na jejich sebehodnocení. Zjistili, že 71,5 % pracujících pociťuje negativní vliv kariéry na psychiku. Nejčastější odpovědí na otázku, co konkrétně podkopává víru v jejich schopnosti, dotázaní uváděli pocit nedostatečné kvalifikovanosti, strach z dělání chyb, obavy, že se stanou nadbytečnými, popřípadě fakt, že nebyli povýšeni.

„Když se v profesionálním životě snažíme odvádět tu nejlepší práci a zažijeme situace, které zpochybní to, čeho jsme doposud dosáhli, může se stát, že přestaneme věřit ve své schopnosti,“ vysvětluje Lee Biggins, zakladatel CV-Library. „Je důležité mít na paměti, že jsme lidé. A lidé dělají chyby! Nemůžeme předvídat, kam se naše kariéra vyvine, co vše se v jejím průběhu stane.“

Výzkumy také potvrzují, jak deprimující může být hledání práce a jak významný dopad na sebevědomí toto období hledání má. 52,8 % dotázaných uvedlo, že v době chození po pohovorech začali zpochybňovat své profesionální schopnosti. Pocit nedostatečnosti byl nejsilnější jak v případech, kdy byli odmítnuti, tak v situacích, kdy nabyli pocitu, že je personální pracovníci opomíjejí.

„Hledání nového zaměstnání je velmi stresující a je přirozené cítit se sklesle po několika odmítnutích,“ potvrzuje Biggins. „Faktem ale zůstává, že klíčem k úspěchu je vytrvalost. Nenechte se pohovorem, který nedopadl, srazit na kolena. Zamyslete se nad tím, jaké praktické kroky můžete udělat. Například zlepšit své vystupování při osobních setkáních s personalisty, přepracovat životopis nebo vyladit motivační dopis. Každou zkušenost vnímejte jako příležitost ke zlepšení a následným pozitivním změnám.“

Čtěte dál