Jak se stát šéfem, kterého mají lidé rádi

Jak to udělat, aby vás podřízení milovali? Jak vycházet se svým šéfem?

Foto: archiv

Nedávno se kolegyně zmínila, že si myslí, že šéf je vždycky k*etén. Moje zkušenosti tomu neodpovídají. Nevím, jestli jsem měla štěstí, ale většina mých šéfů byli absolutně skvělí lidé, s nimiž se přátelím dodnes.

Vztah šéfů a podřízených jsem tedy probrala s koučkou a specialistkou na rozvoj silných stránek Zuzanou Fiantokovou. Můžu potvrdit, že ti mí super šéfové měli přesně ty vlastnosti, o kterých mluví.

Podle některých průzkumů bývají nejčastějším důvodem, proč lidi mění práci, peníze a pak hned jejich nadřízený. Jak by si měl šéf získávat respekt a důvěru?

Šéf by měl být v první řade autentický a sám sebou. Neměl by si hrát na někoho, kým není. Také by měl umět přiznat, že něco neumí nebo něčemu nerozumí a nechá si od svých podřízených poradit a učí se od nich. Dá svým podřízeným prostor pro realizaci a upřímně ocení dobré výsledky. Na druhou stranu je schopný dát konstruktivní zpětnou vazbu,neutíká a neschovává se před nepříjemnými situacemi. Důležité je také být přítomen pro své lidi, když to potřebují a naslouchat jim. Vyslechnutí posílí vztah, důvěru a respekt o mnoho víc než nevyžádaná rada.

Co by naopak nikdy dělat neměl?

Zesměšňovat, zneužívat svou pozici, utíkat před problémy, a cokoli předstírat.

Jaké nejčastější stížnosti na šéfy slýcháte?

Jsou to dva kontrasty. Na jedné straně je to mikromanagement a zasahování do všeho, čili absolutní nedůvěra ve schopnosti a dovednosti podřízeného. Na straně druhé je to absolutní nezájem o to, co se v týmu děje a také o jednotlivé podřízené. Dalším velkým nešvarem je nekomunikace.

V čem bychom se mohli po pracovní stránce zlepšit obecně všichni?

Být otevření změnám. Je lepší udělat změnu, i když nevíme, kam nás to posune, než zůstávat v situaci, která se nám nelíbí, neuspokojuje nás a způsobuje nám frustraci a mnohé problémy, i zdravotní. I malá změna vás někam posune a rozšíří vám obzor. Také bychom mohli zlepšit komunikaci. Často pracujeme s domněnkami a předpokládáme, že lidi kolem nás ví, rozumí, mají informace. Bohužel to tak není a vznikají mnohéfrustrace, nedorozumění a konflikty. 

Hodně se mluví o tom, že je teď ideální doba měnit zaměstnání, je to tak?  

Ideální jak pro koho. Aktuálně je nedostatek lidí u dělnických pozic, liniových pozic a specialistů, zejména v IT nebo Research & Development. Tito lidé, pokud chtějí zlepšit svoji finanční situaci, mají teď hodně příležitostí. Na druhou stranu, mnoho zaměstnavatelů stále nechce slevit ze svých požadavků a zflexibilnit pracovní dobu. U středního a top managementu je situace úplně jiná. Hodně lidí by chtělo změnit, ale není kam jít. Když už se nějaká zajímavá pozice objeví, zaměstnavatelé hledají tzv. perfect match. Tady se už vůbec nedá mluvit o nějaké flexibilitě úvazku nebo pracovní náplni na míru. Přičemž tito lidé ani nejsou úplně vázaní na klasické benefity. Mají jiné priority. Proto často končí v korporacích a jdou vlastní cestou anebo nastupují do startupů, kde jsou jejich zkušenosti vítány a jim to dává větší smysl.

Foto: archiv Zuzany Fiankotové

Čtěte dál