Jak řídit firmu

5 rad od CEO velké britské společnosti.

Foto: Shutterstock

Spoluzakladatelka a CEO organizace Lantum Melissa Morris se s námi podělila o zkušenosti a tipy, jak správně a efektivně řídit firmu.

I. Udělejte si čas na plánování strategie

Je snadné stanovit si byznys cíle, ale faktem zůstává, že mnoho start-upů má problémy s jejich naplněním. To proto, že nevěnují dostatek času promyšlení jednotlivých kroků, které k dosažení těchto cílů povedou. Plánování vyžaduje čas a energii. Bill Gates si pronajímal chatu v lese a strávil tam vždy dva týdny. Tento pobyt celý věnoval plánování budoucnosti svého byznysu. I když jsem to nedotáhla k takové dokonalosti, dávám si záležet na tom, abych každý měsíc věnovala několik dní výhradně plánování rozvoje firmy. Osvědčilo se mi dělat tuto práci mimo kancelář. Dříve jsem mívala pocit viny a vyčítala si, že nejsem po tyto dny ve firmě přítomná. Co když mě bude můj tým potřebovat? Nicméně postupem času jsem zjistila, že není možné vést ostatní, aniž bych se po určitou dobu systematicky, pravidelně a v klidu věnovala plánování a promýšlení strategie.

2. Nepodceňujte interní komunikaci

Jakmile máte stanovenou strategii, je třeba srozumitelně ji předat dál. Váš tým musí rozumět tomu, co má dělat a proč. Musí se cítit motivovaný. Je nezbytné, abyste svým zaměstnancům umožnila klást otázky a třeba i zpochybnit vaše rozhodnutí. Pokud nebudou věřit ve výsledky, které mají vaše plány přinést, nebudou schopni dát do své práce maximum a nebudou efektivní. Vyšetřete si čas na propracování srozumitelného předání informací. Buďte otevřená konstruktivní kritice a dolaďte plány s členy týmu na základě jejich poznatků.

Foto: Shutterstock

3. Vystupujte s přesvědčením a nadšením

Ve chvíli, kdy jsou přímí podřízení zpraveni o vašich plánech, přichází další krok, a tím je komunikovat strategii napříč celou organizací. Zaměstnanci potřebují vidět, že jste o svých plánech přesvědčená a že jim na 100 % věříte. Jen tak vás budou moci následovat. Odhalte jim, jaké myšlenky a kroky k rozhodnutím vedly. Jen tak budou schopni pochopit důvody, proč jste zvolila dané postupy. Čím větší je společnost, tím více úsilí bude třeba k předání informací vynaložit. V malých firmách je reálné promluvit si s každým jednotlivě. Ve velkých korporacích je nemožné setkat se se všemi osobně, proto je nezbytné, abyste měla důvěru ve své manažery – musí být schopni předat fakta i vaše nadšení dál.

4. Nezpronevěřte se svojí strategii

V obdobích, kdy se firma rozrůstá, je velmi jednoduché odklonit se od původních cílů. Nové příležitosti vás mohou odvést od počátečních plánů. Přicházejí další a další projekty, nabídky a spolupráce, které vyžadují vaše nasazení a schvalování. Vše nové je lákavé, ale nikdy byste se neměla úplně odklonit od stanovené strategie a vytyčených cílů.

5. Oslavujte úspěchy

Vést tým lidí a efektivně ho nasměrovat k dosažení požadavků není snadné a zajisté se po cestě objeví komplikace a nezdary. Nesmíte si to brát osobně a cítit vinu. Vaší povinností je motivovat, ukázat svým zaměstnancům, že je lidské chybovat, ale že je třeba se z chyb poučit a nebát se případných dalších problémů, které se mohou objevit. Velmi důležité je také oslavit úspěchy. Dbejte na to, aby se každý z týmu cítil doceněný, patřičně odměněný za odvedenou práci. Podnikání je jako maraton, ne sprint – je zásadní vytvořit ve společnosti pozitivní atmosféru. Jen tak budete schopni dosáhnout vytyčeného cíle.

Čtěte dál