Největší světové zásoby pitné vody vázané v podzemí pomalu vysychají. Vyplývá to ze studie NASA, Národního úřadu pro letectví a vesmír. Více než polovina zvodní (geologický pojem pro souvislou akumulaci podzemní vody v hornině) je prý za bodem obnovy. Závěry vycházejí ze satelitních snímků pořízených v posledních deseti letech. Jasně se ukazuje, že více vody odteklo, než se nasbíralo. A problémy budou údajně jen narůstat spolu s tím, jak se svět na zásoby vody ze zvodní stále více spoléhá. Dříve se vědci domnívali, že podzemní voda vysychá. Nyní však mají důkaz, že zvodně nestíhají udržet krok s poptávkou zemědělství, růstem populace a nároky průmyslu. 

Foto: Shutterstock

Den nula

Že se s nedostatkem vody dostáváme na kritickou mez, dokazuje i krize v Kapském Městě. Datum, kdy tu zcela vyschnou kohoutky, tamní vláda aktuálně posunula na 9. července. „Den nula“ v hlavním městě Jihoafrické republiky se odkládá už poněkolikáté, poprvé měl nastat 12. dubna – a od tohoto dne bude voda na příděl po 25 litrech denně a vydávat se bude pouze na veřejných místech, která bude střežit armáda. 

Získávání pitné vody se stává zásadním problémem pro většinu civilizovaného světa. V současné době nemá více než jedna miliarda obyvatel planety přímý přístup k nezávadné vodě. A to nejen té na pití, ale projevuje se i nedostatek nezávadné vody na mytí. A víc než dva miliony lidí ročně zemřou, protože pijí znečištěnou vodu.

Od roku 1940 do roku 2006 se spotřeba vody zvýšila čtyřikrát. Mezi největší odběratele patří opakovaně obyvatelé Spojených států a Austrálie. Přesto za zmenšující se zásoby vody mohou především zemědělství a průmysl. 

Foto: Shutterstock

Napadlo vás, že pro jednu tunu papíru je zapotřebí až 100 tisíc litrů vody? Průmysl a zemědělství navíc vypouštějí až 40 procent své spotřeby jako odpadní vody obsahující látky, které poškozují životní prostředí i zdraví člověka. Klesají cí zásoby vody mohou nakonec vést k napětí a konfliktům.

Vědci se kvůli zhoršujícím statistikám snaží hledat také jiné zdroje pitné vody. Bohatší státy řeší problém odsolováním vody z moře.

V naší geografické poloze se však na mořskou vodu coby budoucí zdroj pitné vody nemůžeme spoléhat. A to nejen kvůli vzdálenosti k nejbližšímu moři. Musíme udržet dostatek vody na celém našem území a zajistit všechny její funkce. Možné to je, a ano, bude to velmi drahé. Je to ale jediné možné řešení, protože my nepotřebujeme zajistit jen dostatek pitné vody, ale dostatek jak povrchové, tak podzemní vody na celém našem území.

V poslední době se řeší problém nedostatku vody také její recyklací. Nejvíce zkušeností s touto technologií má Izrael. Recyklovaná voda se používá v USA, Británii, Austrálii a Singapuru.

Unikátní technologie na výrobu vody ze vzduchu má být za dva roky také součástí českého pavilonu na výstavě Expo 2020 v Dubaji. Systém, který naši odborníci představí, využívá solární energii a podílejí se na něm České vysoké učení technické a Akademie věd.