V jakém věku budete nejsebevědomější

Nejste spokojená sama se sebou? Zlepší se to!

Foto: IMAXtree

Vztah, který máme k sobě samým, se výrazně mění v průběhu našich životů. Často slýcháme, že s přibývajícím věkem stoupá i míra sebedůvěry a ceny, kterou sami sobě přikládáme. Nejsou to pouhé dohady, ale výzkumy ověřená fakta. Jedním z rozborů, které to dokazují, je také studie publikovaná na webu Psychological Bulletin. Text uvádí, že vrcholný stav sebedůvěry nastává zpravidla v šedesáti letech.

Badatelé prošli více než tři sta dokumentů zkoumajících míru sebevědomí v různém věku a objevili podobnosti u stejných věkových, genderových a etnických skupin. Zjistili, že míra sebedůvěry pozvolna stoupá až do věku šedesáti let, kdy nastává její vrchol. Poté deset let zůstává konstantní. Následně nepatrně klesne v sedmdesáti až osmdesáti letech. Strmě poklesne v devadesáti (uvádí The Cut).

Studie také potvrzuje, že vztah, který máme sami se sebou, se postupně zlepšuje během prvních desetiletí našich životů. Sebedůvěra bývá definována jako „subjektivní hodnocení sebe samých a své ceny jako lidské bytosti“ a zvyšuje se tedy také díky nabytým životním zkušenostem. Čím je člověk starší, tím méně ho zajímá, co si o něm druzí myslí, cítí se vyrovnanější, více v harmonii sám se sebou, svým vzhledem a tělem.

Na druhou strnu byl zjištěn značný vliv sociálních sítích na lidskou psychiku, tedy i na stav sebedůvěry. Různé studie dokládají, že nejmarkantnější vliv na sebevědomí (a to především u mladých lidí) má Instagram. Ale až čas ukáže, jak trvalé škody mohou sociální sítě na lidské psychice napáchat.

Čtěte dál